Dokumenty

Související dokumenty:


Soutěže

kontakt na SPOV ČR: adresa: Bělotín 151, 753 64 
spov@belotin.cz 
telefon: 581 612 100 
www.spov.org 

Na internetové stránce SPOV ČR naleznete podrobné informace o soutěži "Vesnice roku", jak z krajských kol tak celostátního vyhodnocení. 
Jsou zde také k dispozici veškeré výtisky Zpravodaje SPOV ČR a další aktuality a informace o dění ve SPOV ČR. 
Aby nedocházelo ke dvojímu uveřejňování aktualit a informaci na stránkách naší krajské organizace tak i na stránkách republikových, klikněte na výše uvedený odkaz a máte vše k dispozici. 
Děkujeme za pochopení. 


Zpravodaj SPOV ČR